Smary dla przemysłu spożywczego - dobór
Oferta smarów JAX    Technologia JAX    Dobór smarów    Przykłady stosowania   Referencje

Przedstawiamy karty dobory poszczegółnych olejów lub smarów JAX dla przemysłu spożywczego do poszczególnych czynności lub urządzeń. Przedstawione zostały w formie dwóch tabel - jednej dla smarów ciekłych (olejów) oraz drugiej dla smarów stałych.

DOBÓR SMARÓW CIEKŁYCH (OLEJÓW)
  MP 62 MP 78 MP 86 85W-
140FG
MP220
MP320
FGH-
AW46
Cylinder
Oil FG
Ogólne przeznaczenie XX XX       X  
Systemy hydrauliczne XX         XX  
Przekładnie X X   XX XX   XX
Smarownice olejowe XX XX         X
Linia spręż powietrza X            
Łańcuchy < 93,3oC X XX XX        
Łańcuchy do 315,5 oC       XX      
Zamrażarki do -51 oC     XX        
Pompy próżniowe X            
Zamykarki   XX          
LEGENDA : MP = Magna Plate, XX - szczególnie zalecany, X - zalecany
UWAGI :
 • SYSTEMY HYDRAULICZNE - należy utrzymywać suche i chłodne,
 • PRZEKŁADNIE - pod względem smarowania są najbardziej ignorowanymi urządzeniami w instalacjach przemysłowych, nie zwraca się na nie uwagi do momentu wystąpienia awarii. Przekładnie są praktycznie bezawaryjne więc przy odpowiedniej eksploatacji (smarowaniu) będą rzadko ulegać uszkodzeniom. Należy stosować do nich olej właściwy dla obciążenia, temperatury i rodzaju przekładni a także zadbać o jego wymianę w regularnych odstępach czasu.
 • DOBÓR SMARÓW STAŁYCH
    MP-8 MP-22 Clear
  Guard
  Halo
  Guard
  MP-62 Poly
  Guard
  Oven
  Ice
  Ogólne przeznaczenie     X XX XX XX  
  Zmywarki, nadziewarki     X XX XX XX  
  Łożyska     X XX XX XX  
  Wys. temp. > 149oC     XX XX XX XX XX
  Niskie temp <4,4 oC XX            
  Zamrażarki od -51 oC   XX          
  Automat. syst. smarownicze       XX * X XX *  
  Noże i piły do mięsa     X X XX X  
  Środ. o dużej wilgotności     X XX XX X  
  Środowiska korozyjne       XX X X  
  Otwarte przekładnie       X      
  LEGENDA : Nazwa czcionką czarną - stała oferta, Nazwa cz. brązową - na zamówienie,
  MP = Magna Plate, XX - szczególnie zalecany, X - zalecany, * - tylko Halo Guard FG LT

  UWAGI - ZAMYKARKI/ZSZYWARKI
 • obniżone ciśnienie w smarownicy pomoże usunąć więcej zanieczyszczeń, gdyż nowy smar wyprze smar zanieczyszczony,
 • żywotność krzywek mozna zwiększyć podając olej Magna-Plate 78 np. w postaci aerozolu
 • ogólna zasada doboru - im wieksza prędkość łożyska lub niższa temperatura tym niższą lepkość powinien mieć smar aby zapewnić prawidłowy przepływ oleju lub lepsze smarowanie.


 •            do dz. "Smary przemysłowe"                                           str. główna   do str. głównej


  DEMI-CHEM PHU , Warszawa   tel 22-844-19-31, tel. kom. 602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl lub demichem@go2.pl