S O L T A N K
kwa¶ny preparat myj±cy dla przemysłu spożywczego


SKŁAD
SOLTANK - preparat myj±cy, stanowi mieszaninę kwasu fosforowego i ¶rodków powierzchniowo - czynnych. Nisko pieni±cy - usuwa zanieczyszczenia mineralne i naloty z rdzy.

ZASTOSOWANIE

 • mycie urz±dzeń w zakładach przemysłu spożywczego
 • mycie powierzchni z aluminium i stali nierdzewnej
 • mycie zbiorników, tanków, ruroci±gów w browarach i mleczarniach, w wytwórniach napojów i soków
 • mycie nastrzykiwarek, stacji przygotowania solanek w zakładach mięsnych
 • mycie w systemach CIP

  SPOSÓB UŻYCIA

 • Mycie ręczne:
  = przygotować roztwór roboczy o stężeniu 1,0 - 5,0%, nakładać ręcznie na myte powierzchnie.
 • Mycie w obiegu zamkniętym:
  = przygotować roztwór o stężeniu 1,0 - 3,0%, uruchomić pompę obiegow± i wprowadzić roztwór do instalacji, myć w obiegu przez około 15 minut, po zakończeniu mycia instalację dokładnie przepłukać wod±.
 • Mycie drobnych elementów:
  = przez zanurzenie w roztworze roboczym, po myciu elementy spłukać dokładnie wod±.

  DANE TECHNICZNE
  Wygl±d - ciecz o barwie słomkowej
  pH koncentrat - około 2
  Gęsto¶ć - 1,30 - 1,45 g/cm³ (w temp.15°C)
  Kwas fosforowy - powyżej 30%
  Opakowania - kanistry po 5 kg i 25 kg

  ¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA   C - substancja żr±ca. Preparat niepalny. Przechowywać w temperaturze powyżej +10 °C z dala od preparatów zasadowych.
  Zagrożenia /R/:
  R 34 - wywołuje oparzenia
  Warunki bezpieczeństwa /S/:
  S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast duż± ilo¶ci± wody i zwrócić się o pomoc lekarsk±
  S 28 - w przypadku kontaktu ze skór± przemyć duż± ilo¶ci± wody z mydłem
  S 36/37/38 - nosić odpowiedni± odzież ochronn±, rękawice oraz osłony oczu i twarzy

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, PZH - HŻ-00575/97, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilo¶ci wg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłk± kuriersk± na koszt odbiorcy;
  b) większe ilo¶ci - od 150-200 kg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl