SPECJALNE
produkty
S P O N T A N
odplamiacz   na   rozpuszczalnikach  naturalnych
Czysty dom, zakład

SKŁAD i WŁASNO¦CI
Preparat czyszcz±cy i odplamiaj±cy - spray na bazie rozpuszczalników pochodzenia naturalnego.
Rozpuszcza m.inn. gumę do żucia, resztki różnych klejów, farb, plamy po pa¶cie do butów, czarne rysy po obcasach itp.

ZASTOSOWANIE
 • stosować tylko na powierzchniach odpornych na działanie rozpuszczalników
 • przed użyciem sprawdzić odporno¶ć podłoża na działanie preparatu
 • rozpylić na czyszczon± powierzchnię - odczekać
 • wytrzeć such± szmatk±
 • pomieszczenie powinno być przewietrzone
  UWAGA: opakowanie pod ci¶nieniem. Chronić przed promieniami słońca oraz nagrzaniem do temperatur powyżej 50°C. Po zużyciu puste opakowanie zutylizować jak inne opakowania po rozpuszczalniku.

  DANE TECHNICZNE
  Opakowanie jednostkowe - spray poj. 300 ml
  Kartony zbiorcze po 12 szt.
 • spray SPONTAN
  ¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA oznaczenie -Xi drażni±cy, łatwopalny
  ZAGROŻENIA:
  R 36 - działa drażni±co na oczy
  R 38 - działa drażni±co na skórę
  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: S 2 - chronić przed dziećmi
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast duż± ilo¶ci± wody, zwrócić się o pomoc lekarsk±
  S 46 - po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać etykietę (opakowanie)

  DOKUMENTACJA
  Atest PZH - HŻ/02676/00/A, DIN EN ISO 9001.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) dostawa: do 20 kg - paczk± za zaliczeniem,
  b) powyżej 30 kg przesyłk± drobnicow±
  c) większe ilo¶ci - dowóz.

  do dz. chemia gospodarcza                                         pobierz cennik chemii grupy "D"                                         do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax (22)-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: demichem@go2.pl   lub demichem@o2.pl