S T E R I N O X
środek dezynfekujący z kwasem nadoctowym


SKŁAD I WŁASNOŚCI
STERINOX - preparat dezynfekujący na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru.
Skutecznie niszczy wszystkie rodzaje mikroorganizmów, bakterii G (+), G (-) oraz drożdży i pleśni. Nie wywołuje oporności, zaburza nieodwracalnie system enzymatyczny komórki.

ZASTOSOWANIE
* do kwaśnej dezynfekcji otwartych powierzchni produkcyjnych
* do dezynfekcji instalacji w obiegach zamkniętych
* do dezynfekcji zbiorników i tanków
* do stosowania w niskich temperaturach
Wysokiej jakości produkt Degussa Austria GmbH (import) do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.

SPOSÓB UŻYCIA
= Stosowanie =

* umyć i wysuszyć przeznaczone do dezynfekcji powierzchnie
* nakładać natryskowo roztwór roboczy za pomocą spryskiwacza lub płukać nim instalacje zgodnie z programem mycia i dezynfekcji
* pozostawić na określony czas na dezynfekowanych powierzchniach
* dokładnie spłukać
= Dozowanie =

Stężenie (%)
Temperatura (°C)
czas (min.)
0,33 - 0,70
< 10
10 - 30
0,20 - 0,50
10 - 20
5 - 15
0,07 - 0,33
> 20
5 - 15

DANE TECHNICZNE
Wygląd - bezbarwna ciecz
pH 1% roztw. wodn. - około 2 (w temp. 20°C)
Gęstość - 1,15 g/cm³
Kwas nadoctowy - 15%
Opakowania - po 4 kg i 30 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA   C - substancja żrąca. Przechowywać w temperaturach poniżej 35 °C.
ZAGROŻENIA / R /:
R 35 - wywołuje poważne oparzenia
R 35 - wywołuje poważne oparzenia
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA /S /:
S 1/2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską
S 27 - zdjąć natychmiast całą zanieczyszczoną odzież
S 36/37/38 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz osłony oczu i twarzy

DOKUMENTACJA
Produkt z importu konfekcjonowany w kraju, kod grupy towarowej "R", świadectwo PZH - HŻ-11981/97, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000.

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl