S U R F A C L E A N
sterylizacja powierzchni, które maj± kontakt z żywno¶ci±
Czysta kuchnia, sklep


SKŁAD i WŁASNO¦CI
- płyn do natryskowej dezynfekcji i sterylizacji sporządzony na bazie alkoholu izopropylowego i wody demineralizowanej.

ZASTOSOWANIE w produkcji i obrocie żywno¶ci±, w kuchniach zbiorowego żywnienia i w gastronomii do:

 • dezynfekcji powierzchni maszyn i urz±dzeń, które nie powinny być płukane wod±
 • w działach objętych szczególnym rygorem sanitarnym jak plasterkowanie, paczkowanie itp.
 • do linii pakuj±cych, krajalnic, zgrzewarek, noży
 • nie wymaga spłukiwania

  SPOSÓB UŻYCIA

 • umyć i wysuszyć przeznaczone do dezynfekcji narzędzia i powierzchnie
 • dokonać wzrokowej oceny czysto¶ci
 • nałożyć natryskowo preparat bez rozcieńczenia i pozwolić aby odparował, nie płukać wod± !

  DANE TECHNICZNE
  Wygl±d - przezroczysta ciecz
  Zapach - charakterystyczny
  Gęsto¶ć - 0,83 g/cm³ (temp. 15°C)
  pH koncentratu - około 7
  Opakowania po 15 kg, 4 kg, 0,75 kg oraz 0,75 kg z atomizerem

  ¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Płyn łatwopalny, stosować z dala od otwartego ognia. Przechowywać w tempraturach do 25 °C.
  Oznaczenie: F - substancja wysoce łatwopalna
  ZAGROŻENIE /R/:
  R 11 - substancja wysoce łatwopalna
  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA /S/:
  S 2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci
  S 7/9 - przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu
  S 23 - nie wdychać oparów
  S 25 - unikać zanieczyszczenia oczu
  S 51 - stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ¶wiadectwo PZH: HŻ-11308/97, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilo¶ci wg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłk± kuriersk± na koszt odbiorcy;
  b) większe ilo¶ci - od 150-200 kg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 • do dz. Chemia Gospodarczado dz. chemia gospodarcza                                         pobierz cennik chemii grupy "R"                                         do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl