T A J F U N
płyn do czyszczenia instalacji kanalizacyjnych
Czysta łazienka, sanitariat

SKŁAD I ZASTOSOWANIE
TAJFUN - stanowi alkaliczny roztwór na bazie wodorotlenku sodowego, zawieraj±cy ¶rodek powierzchniowo-czynny. Służy do czyszczenie instalacji kanalizacyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA

 • stosować bez rozcieńczania
 • wlać preparat do czyszczonego urz±dzenia kanalizacyjnego, po odczekaniu - dokładnie spłukać wod±
 • postępować zgodnie ze wskazaniami na etykiecie
 • DANE TECHNICZNE
  Wygl±d - ciecz o barwie słomkowej do jasno br±zowej
  Gęsto¶ć - 1,20 g/cm³
  pH koncentratu - około 14
  Rozpuszczalno¶ć - dobra w wodzie, nierozpuszczalny w olejach i innych rozpuszczalnikach organicznych
  Opakowania po 5 kg i 20 kg

  ¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA
  - oznaczenie C - substancja żr±ca
  ZAGROŻENIA: R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:
  S 1/2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
  S 24 / 25 - unikać kontaktu z oczami i skór±
  S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wod± oraz skonsultować się z lekarzem
  S 27 - zabrudzon± wilgotna odzież natychmiast zdj±ć
  S 28 - w przypadku kontaktu ze skór wilgotn± odzież natychmiast zdj±ć - przemyć duż± ilo¶ci± wody
  S 37/39 - nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/ twarzy

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ¶wiadectwo PZH: HŻ-1052/93, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilo¶ci wg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłk± kuriersk± na koszt odbiorcy;
  b) większe ilo¶ci - od 150-200 kg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

  do dz. Chemia Gospodarczado dz. chemia gospodarcza                                         pobierz cennik chemii grupy "R"                                         do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl