T A J F U N
płyn do czyszczenia instalacji kanalizacyjnych
Czysta łazienka, sanitariat

SKŁAD
TAJFUN - stanowi alkaliczny roztwór na bazie wodorotlenku sodowego, zawieraj±cy ¶rodek powierzchniowo-czynny.

ZASTOSOWANIE

* czyszczenie instalacji kanalizacyjnych

SPOSÓB UŻYCIA
* stosować bez rozcieńczania
* wlać preparat do czyszczonego urz±dzenia kanalizacyjnego
* po odczekaniu - dokładnie spłukać wod±
Postępować zgodnie ze wskazaniami na etykiecie

¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA
- oznaczenie C - substancja żr±ca
ZAGROŻENIA: R 35 - wywołuje poważne oparzenia
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:
S 1/2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
S 24 / 25 - unikać kontaktu z oczami i skór±
S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wod± oraz skonsultować się z lekarzem
S 27 - zabrudzon± wilgotna odzież natychmiast zdj±ć
S 28 - w przypadku kontaktu ze skór wilgotn± odzież natychmiast zdj±ć - przemyć duż± ilo¶ci± wody
S 37/39 - nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/ twarzy

DANE TECHNICZNE
Wygl±d - ciecz o barwie słomkowej do jasno br±zowej
Gęsto¶ć - 1,20 g/cm³
pH koncentratu - około 14
Rozpuszczalno¶ć - dobra w wodzie, nierozpuszczalny w olejach i innych rozpuszczalnikach organicznych
Opakowania po 5 kg i 20 kg

DOKUMENTACJA
Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ¶wiadectwo PZH: HŻ-1052/93, ISO 9001:2000.

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilo¶ci wg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłk± kuriersk± na koszt odbiorcy;
b) większe ilo¶ci - od 150-200 kg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                                                 do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl