T E R M O S O L
alkaliczny, pianowy - do mycia powierzchni silnie zabrudzonych

SKŁAD i WŁASNOŚCI
TERMOSOL- silnie alkaliczny roztwór wodorotlenku sodowego, z dodatkami myjącymi i powierzchniowo-czynnymi. Szybko usuwa naloty tłuszczowe, białkowe oraz sadze powstające w komorach wędzarniczych. Ponadto oferujemy preparat w wersji proekologicznej - tańszej pod nazwą TERMOSOL eko - o własnościach i sposobie stosowania jak dla TERMOSOLU.

ZASTOSOWANIE

 • do mycia w przemyśle spożywczym, mięsnym:   usuwanie zanieczyszczeń smolistych,   mycie komór wędzarniczych,   mycie elementów generatora dymu,   mycie wózków, kijów wędzarniczych,   usuwanie przypalonych zanieczyszczeń.
 • do mycia w gastrionomii, w kuchniach:   czyszczenie grilli, piekarników, przypalonych zanieczyszczeń.

  SPOSÓB UŻYCIA

 • roztwory robocze o stężeniu 2 - 5%
 • mycie za pomocą urządzenia pianotwórczego:
    - nakładać pianę na myte powierzchnie - ściany, komory, wózki wędzarnicze itp.
 • automatyczny system mycia komór:
    -wstawić wózki do wnętrza komory i zamknąć drzwi
    - włączyć program mycia inżektorowego komory
  (do mycia inżektorowego komory użyć środka niepieniącego - Termosol I)
    - podczas mycia nie otwierać drzwi komory
 • po myciu dokładnie spłukać ściany komory oraz wszystkie myte powierzchnie

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - brunatna ciecz
  Zapach - charakterystyczny dla detergentów
  Gęstość - około 1,43 g/cm³ (w temp. 15 °C
  pH 1% roztworu wodnego -  > 12
  Zawartość NaOH - 40%
  Opakowania po 5 kg i 25 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  oznaczenie C substancja żrąca, przechowywać w temperaturze powyżej +10 °C z dala od preparatów kwaśnych.
  ZAGROŻENIA /R/:
  R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  WARUNKI BEZPIECZNRGO STOSOWANIA /S/:
  S 1 / 2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
  S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
  S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wodą oraz skonsultować się z lekarzem
  S 27 - zabrudzoną wilgotną odzież natychmiast zdjąć
  S 28 - przy kontakcie ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską
  S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice, ochronę oczu i twarzy

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, PZH - HŻ-05699/94, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl