T E S O L - M
alkaliczny, myjąco-dezynfekujący do myjek mechanicznych

SKŁAD i WŁASNOŚCI
TESOL-M - wysoko alkaliczny roztwór na bazie wodorotlenku, zawierający specjalnie dobrane środki myjące oraz podchloryn sodowy jako czynnik dezynfekujący.
Usuwa silne zanieczyszczenia białkowe i tłuszczowe.

ZASTOSOWANIE
* mycie pojemników w myjkach tunelowych
* mycie i dezynfekcja w obiegach zamkniętych - nastrzykiwarki, blanszowniki, urządzenia panieru płynnego, itp.

SPOSÓB UŻYCIA
* przygotować roztwór roboczy o stężeniu 0,2 - 0,5% (najlepiej z zastosowaniem precyzyjnego sytemu dozującego)
* stosować w temperaturze nie wyższej jak 55°C
* po myciu dokładnie spłukać pozostałości roztworu
* roztwory robocze przygotowywać bezpośrednio przed użyciem
Uwaga:
preparatu nie należy mieszać z innymi środkami myjącymi, a szczególnie za środkami zawierającymi kwasy !

DANE TECHNICZNE
Wygląd - ciecz o barwie słomkowej
Gęstość - 1,25-1,28 g/cm³ (15°C)
pH 1% roztwór 1% - 9,2
Zawartość:
- aktywny chlor - min. 38 g/l
- wodorotlenek sodu - powniżej 20 %
Opakowania po 30 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Preparat niepalny. Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu z dala od preparatów kwaśnych; oznaczenie C - substancja żršca
ZAGROŻENIA /R/:
R 35 - wywołuje poważne oparzenia
R 31 - w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA /S/: S 2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci
S 3 - przechowywać w chłodnym i nie nasłonecznionym miejscu
S 12 - nie uszczelniać pojemnika
S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wodą oraz skonsultować się z lekarzem
S 28 - przy kontakcie ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody
S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz okulary ochronne

ATESTY
Atest PZ - HŻ-: HŻ-09899/97.

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                            pobierz cennik chemii grupy "C"                            do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl