T E S O L   D
alkaliczny, pianowy, z aktywnym chlorem
Czysta kuchnia, sklep


SKŁAD i WŁASNOŚCI

TESOL D - silnie pieniący alkaliczny preparat myjąco-dezynfekujący z podchlorynem sodowym - odmiana preparatu TESOL o obniżonej zawartości ługu potasowego, dzięki czemu nie podlega restrykcjom dotyczących środków silnie żrących.
Zawiera skuteczny układ myjący: środki powierzchniowo czynne, dyspergujące i kompleksujące oraz obecność aktywnego chloru gwarantują pełne działanie czyszczące i bakteriobójcze.
Usuwa tłuszcze i białka, oraz likwiduje przebarwienia mytych powierzchni pochodzące od substancji organicznych.

ZASTOSOWANIE

 • usuwanie zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych z mocno zabrudzonych powierzchni
 • codzienne mycie maszyn i urządzeń, pojemników i pomieszczeń w przemyśle spożywczym, gastronomii i handlu artykułami spożywczymi
 • mycie ścian, posadzek, glazury, usuwanie przebarwień
 • mycie powierzchni z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej
 • codzienna dezynfekcja powierzchni produkcyjnych - blaty z polipropylenu, lady, maszyny, urządzenia, pojemniki
 • UWAGA: nie stosować do mycia powierzchni wykonanych z aluminium, cynku lub cyny !!!

  SPOSÓB UŻYCIA

 • przygotować - bezpośrednio przed użyciem - roztwór roboczy o stężeniu 1 - 5%, zależnie od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju mytej powierzchni
 • temperatura roztworu roboczego nie powinna być wyższa niż 40°C
 • nakładać w postaci piany za pomocą urządzenia pianotwórczego lub rozprowadzić ręcznie albo myć przez zanurzenie w roztworze roboczym
 • umożliwić kontakt z mytą powierzchnią przez 15 minut a następnie dokładnie spłukać wodą
 • UWAGA: preparatu nie należy mieszać z innymi środkami myjącymi, a szczególnie za środkami zawierającymi kwasy !

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - ciecz o barwie słomkowej
  Gęstość - 1,18 g/cm³ (15°C)
  pH 1% roztwór 1% - > 10
  Zawartość:
  - aktywny chlor - min. 32 g/l
  - wodorotlenek potasu - poniżej 5 %
  Opakowania - kanistry po 5 kg i 25 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Przechowywać w miejscu nienasłonecznionym, w temperaturze poniżej +25 °C z dala od preparatów kwaśnych;
  oznaczenie C żrący - zawiera aktywny chlor i wodorotlenki metali alkalicznych
  ZAGROŻENIA /R/:
  R 31 - w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
  R 34 - wywołuje oparzenia
  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA /S/:
  S 2 - chronić przed dziećmi
  S 3 - przechowywać w chłodnym i nienasłonecznionym miejscu
  S 12 - nie uszczelniać pojemnika
  S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wodą oraz skonsultować się z lekarzem
  S 27 - zabrudzona wilgotną odzież natychmiast zdjąć
  S 28 - przy kontakcie ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody
  S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz okulary ochronne

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, świadectwo PZH: HŻ-09900/97 (dla TESOLU), karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.
  UWAGA: preparat jest przygotowywany na zamówienie

 • do dz. Chemia Gospodarczado dz. chemia gospodarcza                                         pobierz cennik chemii grupy "R"                                         do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl