T E S O L - M
niepieniący koncentrat z aktywnym chlorem

SKŁAD i WŁASNOŚCI
TESOL-M - niepieniący, wysoko skoncentrowany preparat myjąco-dezynfekujący z podchlorynem sodowym. Skuteczny układ myjący: środki powierzchniowo czynne, dyspergujące i kompleksujące oraz obecność aktywnego chloru i wodorotlenku sodu gwarantują pełne działanie czyszczące i bakteriobójcze.
Usuwa tłuszcze i białka, oraz likwiduje przebarwienia mytych powierzchni pochodzące od substancji organicznych.

ZASTOSOWANIE

 • mycie pojemników w myjkach tunelowych
 • mycie i dezynfekcja w obiegach zamkniętych - np nastrzykiwarki, blanszowniki, urządzenia panieru płynnego, itp. urządzenia w przemyśle spożywczym

  SPOSÓB UŻYCIA

 • przygotować bezpośrednio przed użyciem roztwór roboczy o stężeniu 0,2 - 0,5% zależnie od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju mytej powierzchni; przy silnie zanieczyszczonych powierzchniach - do 1%,
 • temperatura roztworu roboczego nie powinna być wyższa niż 55°C
 • po myciu dokładnie spłukać
  Uwaga: preparatu nie należy mieszać z innymi środkami myjącymi, a szczególnie za środkami zawierającymi kwasy !

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - ciecz o barwie słomkowej i ostrym, gryzącym zapachu
  Gęstość - 1,24 g/cm³ +/- 5% (20°C)
  pH 1% roztwór - 9,2
  pH koncentrat - 14
  Wodorotlenek sodu - powyżej 5%
  Podchloryn sodu - powyżej 5%
  Opakowania - kanistry po 30 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Przechowywać w miejscu nienasłonecznionym, w temperaturze poniżej +25 °C z dala od preparatów kwaśnych;
  oznaczenie C żrący - zawiera aktywny chlor i wodorotlenki metali alkalicznych
  Zagrożenia /R/:
  R 31 - w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
  R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  Warunki bezpieczeństwa /S/:
  S 2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci
  S 3 - przechowywać w chłodnym i nienasłonecznionym miejscu
  S 12 - nie uszczelniać pojemnika
  S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wodą oraz skonsultować się z lekarzem
  S 28 - przy kontakcie ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody
  S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz ochronę oczu i twarzy

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, świadectwo PZH: HŻ-09899/97, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl