T E S O L - P
z aktywnym chlorem do mycia ręcznego

SKŁAD i WŁASNOŚCI
TESOL-P - alkaliczny preparat myjąco-dezynfekujący z podchlorynem sodowym o obniżonej pienistości. Układ myjący: wodorotlenek sodu, środki powierzchniowo czynne oraz obecność aktywnego chloru gwarantują pełne działanie czyszczące i bakteriobójcze.
Usuwa tłuszcze i białka, oraz likwiduje przebarwienia mytych powierzchni pochodzące od substancji organicznych. Składniki preparatu odpowiadają normatywom ochrony środowiska.

ZASTOSOWANIE

 • usuwanie zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych z mocno zabrudzonych powierzchni
 • codzienne mycie maszyn i urządzeń, pojemników itp. w przemyśle spożywczym
 • codzienna dezynfekcja powierzchni produkcyjnych: jak blaty z polipropylenu, maszyny, urządzenia, pojemniki
 • mycie ścian, posadzek, glazury, usuwanie przebarwień
 • mycie powierzchni z tworzyw sztucznych i stali
 • NIE STOSOWAĆ do mycia aluminium, cynku i cyny !

  SPOSÓB UŻYCIA

 • przygotować - bezpośrednio przed użyciem - roztwór roboczy o stężeniu 1 - 5%, zależnie od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju mytej powierzchni
 • nakładać w postaci piany za pomocą urządzenia pianotwórczego, rozprowadzać ręcznie lub myć przez zanurzenie w roztworze roboczym
 • kontakt z mytą powierzchnią w czasie 15 minut
 • temperatura roztworu roboczego nie powinna być wyższa niż 50°C
 • po myciu dokładnie spłukać czystą wodą
  Uwaga:
  preparatu nie należy mieszać z innymi środkami myjącymi, a szczególnie za środkami zawierającymi kwasy !

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - ciecz o barwie słomkowej
  Gęstość - 1,18-1,22 g/cm³ (15°C)
  pH 5% roztwór - > 11
  Zawartość:
  - aktywny chlor - min. 32 g/l

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Przechowywać w miejscu nienasłonecznionym, w temperaturze poniżej +25 °C z dala od preparatów kwaśnych;
  oznaczenie C żrący - zawiera aktywny chlor i wodorotlenki metali alkalicznych
  ZAGROŻENIA /R/:
  R 31 - w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
  R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA /S/:
  S 2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci
  S 3 - przechowywać w chłodnym i nienasłonecznionym miejscu
  S 12 - nie uszczelniać pojemnika
  S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wodą oraz skonsultować się z lekarzem
  S 27 - zabrudzona wilgotną odzież natychmiast zdjąć
  S 28 - przy kontakcie ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody
  S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz ochronę oczu i twarzy

  DOKUMENTACJA
  świadectwo PZH: HŻ-09900/97, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000. .

  Nazwa preparatu
  Opakowania
  Cena netto
  zł/kg

  Podatek VAT

  Tesol-P
  po 25 kg
  5,90

  22 %

  Ceny hurtowe producenta - EXW !

  WARUNKI DOSTAWY
  a) poniżej 200 kg (łącznego zamówienia) przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) od 200 kg (z asortymentu) dostawa bezpłatna;

 • do str. głównej  DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax (22)-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: demichem@go2.pl