T E S O L
preparat alkaliczny, pianowy, z aktywnym chlorem

SKŁAD i WŁASNOŚCI
TESOL - silnie pieniący alkaliczny preparat myjąco-dezynfekujący z podchlorynem sodowym. Skuteczny układ myjący: środki powierzchniowo czynne, dyspergujące i kompleksujące oraz obecność wodorotlenku potasu i aktywnego chloru gwarantują pełne działanie czyszczące i bakteriobójcze - środek posiada atest jako dezynfektant.
Usuwa tłuszcze i białka, oraz likwiduje przebarwienia mytych powierzchni pochodzące od substancji organicznych. Składniki preparatu odpowiadają normatywom ochrony środowiska.
Ponadto oferujemy preparat w wersji proekologicznej - tańszej pod nazwą TESOL eko - o własnościach i sposobie stosowania podobnych do TESOLU.

ZASTOSOWANIE

 • codzienne mycie maszyn i urządzeń, pojemników itp. w przemyśle spożywczym
 • mycie ścian, posadzek, glazury, usuwanie przebarwień
 • mycie powierzchni z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej
 • bieżąca, codzienna dezynfekcja powierzchni produkcyjnych jak blaty z polipropylenu, pojemniki, urządzenia

  SPOSÓB UŻYCIA

 • przygotować - bezpośrednio przed użyciem - roztwór roboczy o stężeniu 1 - 5%, zależnie od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju mytej powierzchni
 • temperatura roztworu roboczego nie powinna być wyższa niż 50°C
 • nakładać w postaci piany za pomocą urządzenia pianotwórczego lub myć przez zanurzenie w roztworze roboczym, po myciu dokładnie spłukać
 • dokonać wzrokowej oceny czystości, osuszyć ściągaczką do wody powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji
  Uwaga:
  preparatu nie należy mieszać z innymi środkami myjącymi, a szczególnie za środkami zawierającymi kwasy !

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - ciecz o jasnożółta o ostrym, gryzącym zapachu
  Gęstość - 1,15 - 1,19 g/cm³ (20°C)
  pH 1% roztwór 1% - około 12
  Zawartość:
  - podchloryn sodu (jako aktywny chlor) - powyżej 10 %
  - wodorotlenek potasu - powyżej 5 - 15 %
  Opakowania - kanistry po 5 kg i 25 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Przechowywać w miejscu nienasłonecznionym, w temperaturze poniżej +25 °C z dala od preparatów kwaśnych;
  oznaczenie C żrący - zawiera aktywny chlor i wodorotlenki metali alkalicznych
  Zagrożenia /R/::
  R 31 - w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
  R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  Warunki bezpieczeństwa /S/:
  S 3 - przechowywać w chłodnym miejscu
  S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wodą oraz skonsultować się z lekarzem
  S 27/28 - przy kontakcie ze skórą natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie, przemyć ciało dużą ilością wody
  S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz okulary ochronne
  S 45 - w przypadku awarii lub złego samopoczucia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokazać etykietę
  S 50 - nie mieszać z kwasami

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, świadectwo PZH: HŻ-09900/97, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl