T M    1 0
kwaśny koncentrat do urządzeń sanitarnych
Czysta łazienka, sanitariat


SKŁAD I WŁASNOŚCI
TM 10 jest wodnym roztworem kwasów amidosulfonowego i fosforowego, środków powierzchniowo czynnych oraz substancji pomocniczych. Skutecznie usuwa kamień wodny, osady wapienne, cementowe, moczowe oraz rdzę. Posiada właściwości antybakteryjne. Pozostawia przyjemny zapach. Ulega biodegradacji.

ZASTOSOWANIE

 •   w łazienkach i toaletach - do mycia powierzchni wodoodpornych, odpornych na działanie kwasów
 •   czyszczenie pisuarów, bidetów, muszli klozetowych, umywalek
 •   czyszczenie armatury np. baterii

  SPOSÓB UŻYCIA

 • myć 1-10 % roztworem wodnym preparatu zależnie od stopnia zabrudzenia
 • postępować zgodnie z instrukcją na etykiecie
 • DANE TECHNICZNE
  Wygląd   -  czewona ciecz o przyjemnym zapachu (pefumowana)
  pH koncentratu - 0,9 - 0,3; pH, 1 % roztworu - 1,6 - 2
  Gęstość (20°C)   -   1,05 - 1,09 g/cm³
  Lepkość (20°C)   -  290 - 310 mPas
  Kwas amidosulfonowy  -   do 20 %
  Kwas fosforowy  -   do 5 %
  Opakowania - karton 10 szt po 1 L oraz zestaw 2 x 5 L
  TM 10 - 1 i 5 L

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Przy stosowaniu należy zachować warunki bezpieczeństwa właściwe dla środków alkalicznych - rękawice z PCW lub gumowe oraz okulary ochronne.
  Oznaczenie: Xi - substancja drażniąca
  Określenie zagrożenia: R36/38 - działa drażniąco na oczy i skórę
  Warunki bezpiecznego stosowania:
  S 1/2 - przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
  S 26 - w przypadku kontaktu z oczami zmyć niezwłocznie bieżącą wodą i skontaktować się z lekarzem
  S 37/39 - nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

  DOKUMENTACJA:
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "T", karta charakterystyki MSDS PL, świadectwo jakości zdrowotnej PZH

  WARUNKI DOSTAWY
  Sprzedaż wielokrotnoœć 10 L - poniżej wartości 1000,oo zł netto (łącznego zamówienia z grupy towarowej "T") przesyłka kurierska na koszt odbiorcy,
  - od 1000,oo zł netto (łącznego zamówienia j/w) dostawa bezpłatna.
  Pobierz cennik grupy asortymentowej "T"

  do dz. Chemia Gospodarczado dz. chemia gospodarcza                    do strony głównejdo strony głównej                    pobierz cennik grupy "T" do str. głównej

  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl