TM 20
do gruntownego czyszczenia podłóg
Czysta podłoga, posadzka

SKŁAD I WŁASNOŚCI
Alkaliczny środek czyszczący na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych i organicznych składników rozpuszczalnych w wodzie. Zawiera m.inn. wodorotlenek sodu i eter monobutylowy glikolu etylenowego. Preparat niskopieniący - ulega biodegradacji.

ZASTOSOWANIE

 •   Czyszczenie podłóg i innych powierzchni wodoodpornych.
 •   Usuwanie silnych zabrudzeń oraz powłok zabezpieczających: styrenowo-akrylowych (polimerowych) oraz na bazie wosków.
 •   Czyszczenie posadzek w halach fabrycznych i warsztatach, biurach, magazynach, pasażach handlowych.

 •         
  SPOSÓB UŻYCIA
 • roztwór wodny preparatu nanosimy na zanieczyszczone powierzchnie "ręcznie" lub mechamicznie
 • w zależności od stopnia zabrudzenia i metody mycia stosujemy stężenia od 2 do 14 %
 • postępować zgodnie z instrukcją na etykiecie

 • DANE TECHNICZNE
  Wygląd   -  żółta, perfumowana ciecz
  pH koncentratu - 11,3-11,80
  pH roztworów: 10% - 10,0-10,5; roztw 1% - 9,0-9,5
  Gęstość (20°C)   -   0,98 - 1,02 g/cm³
  Lepkość (20°C)   -  3 - 5 mPas
  Wodorotlenek sodu  -   < 2 %
  Opakowania - karton 10 szt po 1 L oraz zestaw 2 x 5 L

  TM 20 - 1 i 5 L
  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Oznaczenie: Xi - substancja drażniąca
  Określenie zagrożenia: R36/38 - działa drażniąco na oczy i skórę
  Warunki bezpiecznego stosowania:
  S 1/2 - przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
  S 26 - w przypadku kontaktu z oczami zmyć niezwłocznie bieżącą wodą i skontaktować się z lekarzem
  S 37/39 - nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

  DOKUMENTACJA:
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "T", karta charakterystyki MSDS PL, świadectwo jakości zdrowotnej PZH

  WARUNKI DOSTAWY
  Sprzedaż wielokrotnoœć 10 L - poniżej wartości 1000,oo zł netto (łącznego zamówienia z grupy towarowej "T") przesyłka kurierska na koszt odbiorcy,
  - od 1000,oo zł netto (łącznego zamówienia j/w) dostawa bezpłatna.

  do dz. Chemia Gospodarczado dz. chemia gospodarcza                    do strony głównejdo strony głównej                    do str. głównej

  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl