animowane logo animowane logo

¦rodki
chemiczne
Procedury
mycia
Urz±dzenia
techniczne
Sprzęt i akcesoria
do sprz±tania
Ochrony jednorazowe
i odzież robocza
U R Z ˇ D Z E N I A    T E C H N I C Z N E
do mycia, czyszczenia i sprzatania


Proponujemy zakładom przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego oraz zakładom gastronomicznym sprzęt techniczny od renomowanych producentów krajowych i zagranicznych (Grundfos, ProMinent, Radex, Weidner). Pomagamy w doborze i kompletacji urz±dzeń, które dostarczamy po cenach producentów i importerów.
Oferujemy urz±dzenia i sprzęt, który:

  • umożliwia sprawne i efektywne prowadzenie operacji mycia i dezynfekcji urz±dzeń i pomieszczeń produkcyjnych
  • zapewnia oddzielenie obszarów produkcyjnych od pozostałych czę¶ci zakładu
  • gwarantuje sprawne czyszczenie i sprz±tanie pomieszczeń produkcyjnych i socjalnych
  • realizuje operacje specjalistyczne (np. uzdatnianie wody, dezynfekcja UV lub dwutlenkiem chloru)
  • zapewnia sprawne i ekonomiczne dozowanie ¶rodków chemicznych  Mobilne wytwornice piany  (urz±dzenia niskoci¶nieniowe)

  Centralne systemy myj±ce CSM

  Jednostki centralne CSM

  Satelitarne stacje mycia CSM

  Mobilne stacje mycia CSM

  Osprzęt do stacji mycia  CSM - bębny, lance, węże i inne

  ¦luzy sanitarne

  Urz±dzenia wysokoci¶nieniowe do mycia wod± zimn±

  Urz±dzenia wysokoci¶nieniowe do mycia wod± gor±c±

  Stacjonarne urz±dzenia wysokoci¶nieniowe

  Zamiatarki

  Szorowarki

  Odkurzacze do pracy ci±głej

  Pompki  - niskoci¶nieniowe urz±dzenia dozuj±ce

  Generator dwutlenku chloru (dezynfekcja)

  System dezynfekcji UV

  Odwrócona osmoza (system zmiękczania wody)

  Generatory ozonu  (uzdatnianie wody)

  Urz±dzenia kontrolno-pomiarowedo str. głównej


DEMI-CHEM PHU    tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: demichem@go2.pl