SPRZĘT   I   URZˇDZENIA    TECHNICZNE
mycie, dezynfekcja, sprz±tanie, specjalistyczne


Oferujemy sprzęt i urz±dzenia techniczne produkcji krajowej i z importu. Pomagamy w doborze i kompletacji sprzętu i urz±dzeń, które dostarczamy po cenach producentów i importerów wysyłkowo - na cały kraj. Zapewniamy urz±dzenia i sprzęt, który:

 • umożliwia sprawne i efektywne prowadzenie operacji mycia i dezynfekcję urz±dzeń, zapewnia oddzielenie obszarów produkcyjnych od pozostałych czę¶ci zakładu, gwarantuje efektywne sprz±tanie pomieszczeń.
 • realizuje operacje specjalistyczne jak uzdatnianie i dezynfekcja wody (metod± UV lub ClO2), dezynfekcja pomieszczeń i mediów promieniami UV-C, likwidacja owadów,
 • zapewnia sprawne i ekonomiczne dozowanie lub nanoszenie ¶rodków chemicznych oraz kontrolę ich stężeń (zawarto¶ci)


 •   Dulcodes UV - dezynfekcja wody lampami UV

    Dyfuzory do zamgławiania  (dezynfekcja i dezinsekcja)

    Generatory ozonu  (uzdatnianie wody)

    Generator dwutlenku chloru (dezynfekcja)

    Lampy bakteriobójcze UV (dezynfekcja pomieszczeń)

    Lampy owadobójcze

    Maty higieniczne

    Mobilne wytwornice piany - niskoci¶nieniowe

    Myjki wysokoci¶nieniowe na zimn± wodę

    Myjki wysokoci¶nieniowe na gor±c± wodę

    Opryskiwacze ręczne

    Opryskiwacze ręczne ci¶nieniowe

    Opryskiwacze - urz±dzenia czyszcz±ce ci¶nieniowe

    Opryskiwacze techniczne elektryczne

    Osprzęt do stacji mycia  CSM - bębny, lance, węże i inne

    Odwrócona osmoza (system zmiękczania wody)

    Odkurzacze pior±ce

    Odkurzacze do pracy na sucho

    Odkurzacze do pracy na sucho i mokro

    Pompki automatyczne - niskoci¶nieniowe, dozuj±ce

    Pompki ręczne - do przelewania chemikaliów

    ¦luza sanitarna - organizacja

    Szorowarki kompaktowe

    Szorowarki samojezdne - z operatorem prowadz±cym

    Szorowarki samojezdne - z operatorem siedz±cym

    Urz±dzenia na parę - czyszczenie i odkurzanie

    Urz±dzenia kontrolno-pomiarowe

    Zamiatarki


  DEMI-CHEM PHU, Warszawa
  do str. głównejdo str. głównej

  tel/fax (22) 844-19-31, tel. kom. 0602-786-373, e-mail: demichem@go2.pl lub biuro@demichem.hg.pl