W C - C L E A N
kwa¶ny płyn do czyszczenia WC
Czysta łazienka, sanitariat

SKŁAD I WŁASNO¦CI
WC CLEAN jest wodnym roztworem kwasu fosforowego, ¶rodków powierzchniowo czynnych oraz substancji pomocniczych. Wykazuje własno¶ci czyszcz±ce i usuwa osady alkaliczne, kamień moczowy i wodny.

ZASTOSOWANIE

* mycie i czyszczenie WC

SPOSÓB UŻYCIA

 • stosować bez rozcieńczania
 • wlać preparat do czyszczonego urz±dzenia WC lub przetrzeć myt± powierzchnię
 • dokładnie spłukać wod±, postępować zgodnie ze wskazaniami na etykiecie
 • DANE TECHNICZNE
  Wygl±d - ciecz o barwie niebieskiej
  Zapach - charakterystyczny - od¶wieżaj±cy
  Gęsto¶ć - 1,07 g/cm³ ±:5% (15°C)
  pH koncentratu - około 2
  Opakowania po 0,75 kg i 5 kg

  ¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA oznaczenie - Xi, substancja drażni±ca
  ZAGROŻENIA: R 36/38 - drażni±cy dla oczu i skóry
  R 20/21 - działa szkodliwie w przypadku narażenia drog± oddechow± i kontaktu ze skór±
  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: S 1/2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
  S 25 - unikać zanieczyszczenia oczu
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast duż± ilo¶ci± wody, zwrócić się o pomoc lekarsk±
  S 27 - zabrudzon± wilgotn± odzież natychmiast zdj±ć
  S 28 - w przypadku kontaktu ze skór± przemyć duż± ilo¶ci± wody
  S 37/39 - nosić odpowiednie rękawice i ochron± oczu/ twarzy

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ¶wiadectwo PZH: HŻ-1052/93, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilo¶ci wg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłk± kuriersk± na koszt odbiorcy;
  b) większe ilo¶ci - od 150-200 kg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

  do dz. Chemia Gospodarczado dz. chemia gospodarcza                                         pobierz cennik chemii grupy "R"                                         do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl