W C - C L E A N
kwa¶ny płyn do czyszczenia sanitariatów
Czysta łazienka, sanitariat

SKŁAD I WŁASNO¦CI
WC CLEAN jest wodnym roztworem kwasu fosforowego, ¶rodków powierzchniowo czynnych oraz substancji pomocniczych. Wykazuje własno¶ci czyszcz±ce i usuwa osady alkaliczne.

ZASTOSOWANIE

* mycie i czyszczenie WC

SPOSÓB UŻYCIA
* stosować bez rozcieńczania
* wlać preparat do czyszczonego urz±dzenia WC lub przetrzeć myt± powierzchnię
* dokładnie spłukać wod±
* postępować zgodnie ze wskazaniami na etykiecie

DANE TECHNICZNE
Wygl±d - ciecz o barwie niebieskiej
Zapach - charakterystyczny - od¶wieżaj±cy
Gęsto¶ć - 1,07 g/cm³ ±:5% (15°C)
pH koncentratu - około 2
Rozpuszczalno¶ć - bez ograniczeń w wodzie
Opakowania po 0,75 kg i 5 kg

¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA oznaczenie - Xi, substancja drażni±ca
ZAGROŻENIA: R 36/38 - drażni±cy dla oczu i skóry
R 20/21 - działa szkodliwie w przypadku narażenia drog± oddechow± i kontaktu ze skór±
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: S 1/2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
S 25 - unikać zanieczyszczenia oczu
S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast duż± ilo¶ci± wody, zwrócić się o pomoc lekarsk±
S 27 - zabrudzon± wilgotn± odzież natychmiast zdj±ć
S 28 - w przypadku kontaktu ze skór± przemyć duż± ilo¶ci± wody
S 37/39 - nosić odpowiednie rękawice i ochron± oczu/ twarzy

DOKUMENTACJA
Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ¶wiadectwo PZH: HŻ-1052/93, ISO 9001:2000.

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilo¶ci wg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłk± kuriersk± na koszt odbiorcy;
b) większe ilo¶ci - od 150-200 kg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                                                 do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl