W Y T W Ó R N I A      W I N


Przedstawiamy propozycje utrzymania higieny przy produkcji i rozlewie win ¶rodkami chemii przemysłowej z oferty DEMI-CHEM. Rodzaj proponowanych tu preparatów i optymalizacja ich zużycia zapewni mycie i dezynfekcję urz±dzeń przy umiarkowanym poziomie nakładów. Nasza oferta dla wytwórni win obejmuje:

*   Mycie tanków, ruroci±gów i zaworów
*   Mycie pianowe zbiorników i urz±dzeń
*   Rozlew butelkowy w tym:
     myjarka butelek zwrotnych,
     myjnia skrzynek,
     pasteryzator
     rozlewaczka
     ta¶moci±gi

MYCIE TANKÓW, RUROCIˇGÓW, ZAWORÓW

Rodzaj procesu Rodzaj ¶rodka i warunki procesu
Uwagi
mycie alkaliczne A) - roztwór wodny NaOH z dodatkiem preparatu MULTILUX CIP
0,1-0,2 %, 10-90 °C
B) - gotowy preparat:
LUXANOL M1
1-5%, temp. 10-90 °C
dozowanie automatyczne lub ręczne,
LUXANOL M1 zawiera wszystkie niezbędne dodatki
mycie alkaliczne - z dezynfekcj± TESOL A 1-3%, temp. 5-60 °C
dozowanie automatyczne lub ręczne
mycie kwa¶ne SOLTANK - 1 - 5 % roztwór wodny, temp. 20 - 40 °C
j/w
mycie kwa¶ne - z dezynfekcj± SOLTANK N - 2 % roztwór wodny, temp. 20 - 40 °C
j/w

MYCIE PIANOWE ZBIORNIKÓW i URZˇDZEŃ

alkaliczne TESOL - 1 - 5 % roztworem

DISAN lub SANOL - 1 - 5 % roztworem
dezynfekcja aktywnym chlorem
dezynfekcja solami QAV
kwa¶ne ALUSOL - 1 - 5 % roztworem
kwas fosforowy
neutralne SANITEX - natrysk 2-5 % roztworem
dezynfekcja solami QAV

ROZLEW BUTELKOWY
a) myjarka butelek zwrotnych

Etap procesu Rodzaj ¶rodka i warunki procesu
Uwagi
Mycie alkaliczne wariant I: NaOH 1,5-2,0 % + MULTILUX 21 0,1-0,3 %, 75-80°C
wariant II: gotowy preparat
LUXANOL M1 2-4 %, 75-80°C
I - dodatek zależnie od twardo¶ci wody
II - rozwi±zanie zwłaszcza dla dużych myjarek
Płukanie ciepłe /natryski/ MULTILUX N - od 50 g/m³
stosowanie tylko w marę potrzeby zależnie od twardo¶ci wody

b) myjnia skrzynek

Mycie alkaliczne NaOH 2% + MULTILUX CIP 0,05-0,2%,
lub
LUXANOL M1 - 2-4 %, 75°C
alternatywnie

c) pasteryzator tunelowy

Likwidacja mikroorganizmów w obiegu wodnym MULTILUX BIO - 50 g/m³ wody
korzystne dozowanie automatyczne

d) rozlewaczka

mycie alkaliczne TESOL M - 0,25-1 %
i jednoczesna dezynfekcja

e) transportery ta¶mowe

Smarowanie i czyszczenie LUBRALUX N lub LUBRISOL
odpowiednio 0,2-0,4 % i 0,15-0,70 % roztw. wodny
zależnie od twardo¶ci wody i warunków technicznych

do str. głównej
powrót / procedury


DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax 0-prefiks (22) 844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: demichem@go2.pl  lub demichem@o2.pl