WODY   MINERALNE  I   NAPOJE


Przedstawiamy propozycje utrzymania higieny przy rozlewie wód mineralnych i produkcji napojów środkami chemii przemysłowej z oferty DEMI-CHEM. Potrafimy dobrać skuteczne preparaty, które zapewnią mycie i dezynfekcję urządzeń przy umiarkowanym poziomie nakładów. Nasza oferta obejmuje obsługę następujących procesów:

*   Mycie w obiegu zbiorników, rurociągów i zaworów
*   Rozlew w butelki zwrotne w tym:
     myjnia butelek,
     myjnia skrzynek,
     taśmociągi
*   Rozlew w PET
*   Mycie pomieszczeń

MYCIE W OBIEGU - ZBIORNIKÓW, RUROCIĄGÓW, ZAWORÓW

Rodzaj procesu Rodzaj środka i warunki procesu
Uwagi
mycie alkaliczne A) - roztwór wodny NaOH z dodatkiem
MULTILUX CIP
0,1-0,2 %, 10-90 °C
B) - gotowy preparat:
LUXANOL M1"
1-5%, temp. 10-90 °C
dozowanie automatyczne lub ręczne
mycie alkaliczne - z dezynfekcją TESOL A 1-3%, temp. 5-60 °C
dozowanie automatyczne lub ręczne
mycie kwaśne SOLTANK - 1-3 % roztwór wodny, temp. 20 - 40 °C lub CLARIN CIP - 0,5-1 % roztwór wodny,
j/w
mycie kwaśne - z dezynfekcją SOLTANK N - 2 % roztwór wodny
temp. 20 - 40 °C
j/w

ROZLEW W BUTELKI ZWROTNE
a) myjnia butelek zwrotnych

Etap procesu Rodzaj środka i warunki procesu
Uwagi
Mycie alkaliczne A) NaOH 1,5-2,0 % + MULTILUX 21 0,1-0,3 %, 75-80°C
B) gotowy preparat
LUXANOL M1" 2-4 %, 75-80 °C
I - dodatek zależnie od twardości wody
II - rozwiązanie zwłaszcza dla dużych myjni

b) myjnia skrzynek

Mycie alkaliczne NaOH 2% + MULTILUX CIP 0,05-0,2%,
lub
LUXANOL M1 - 2-4 %, 75°C
alternatywnie

e) taśmociągi

Smarowanie i czyszczenie LUBRALUX N lub LUBRISOL
odpowiednio 0,2-0,4 % i 0,15-0,70 % roztw. wodny
zależnie od twardości wody i warunków technicznych

ROZLEW W PET

dezynfekcja TENDER - 0,5 - 2 % roztworem
dwutlenek chloru
nie wymaga płukania

MYCIE POMIESZCZEŃ

alkaliczne pianowe TESOL - 1 - 5 % roztworem
dezynfekcja aktywnym chlorem
kwaśne pianowe ALUSOL - 1 - 5 % roztworem
kwas fosforowy
lekko alkaliczne lekko pieniące ALGRIN - natrysk 1-10 % roztworem
biodegradowalny
lekko alkaliczne ALGRIN BLUE - mycie 2-10 % roztworem
biodegradowalny do maszyn myjących

do str. głównej
powrót / procedury


DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax 0-prefiks-22-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: demichem@go2.pl  lub demichem@o2.pl