Z O L D E C A P   B I O
ekologiczny   żel   do   czyszczenia   elewacji   i   usuwania   graffiti  


SKŁAD I WŁASNOŚCI

Nowej generacji francuski żel czyszczący w systemie ANTYGRAFFITI - ZOLPAN - do wytrawiania starych powłok farb z elewacji budynków i usuwania graffiti. Nie zawiera rozpuszczalników chlorowanych, metanolu i produktów zasadowych lub kwaśnych. W odróżnieniu od œrodków chlorowanych, których działanie polega na szybkim zniszczeniu zewnętrznej warstwy, ZOLDECAP BIO działa wnikając głęboko w warstwy farby i zmiękcza je. Dlatego łatwo rozpuszcza grube warstwy farb. Działa około 24 godzin bez ryzyka przedwczesnego wyschnięcia (chroniąc przed wiatrem i słońcem). Biodegradowalny preparat (90% degradacji po 7 dniach) przyczynia się do ochrony środowiska i jest alternatywą ekologiczną dla tradycyjnych, chlorowanych środków trawiących.Neutralny względem podłoży, nie przyciemnia drewna, dobrze trzyma się na ścianach pionowych,
W celu właściwego doboru preparatu z systemu ANTYGRAFFITI ZOLPAN do danej czynności i rodzaju powierzchni proponujemy zapoznać się z informacją o systemie.

ZASTOSOWANIE
- na wszystkich tradycyjnych podłożach konstrukcyjnych pokrytych farbą, lakierem lub lazurą, farbami alkidowymi lub żywicznymi w roztworze wodnym:

 • wytrawianie pokryć elewacyjnych: tynków, RPE lub nieprzemakalnych
 • czyszczenie podłoży malowanych, pokrytych lakierem, lazurą, resztkami kleju
 • czyszczenie narzędzi, rusztowań, itp.
 • usuwanie graffiti ze wszystkich wytrzymałych podłoży
  Uwagi:
 • nie używać na systemach izolujących takich jak cienki tynk mineralny
 • nie nadaje się do farb mineralnych
 • ograniczone działanie na farbach dwuskładnikowych (epoksydowych, poliuretanowych)
 • zaleca się uprzednie próby przed zastosowaniem do podłoży wrażliwych na działanie rozpuszczalników takich jak: plastik, guma, powłoki bitumiczne, powierzchnie malowane.
 • na rozpuszczalnikach organicznych !       Zoldecap BIO opakowanie       ZOLPAN - logo

  SPOSÓB UŻYCIA
  Czyszczenie elewacji i innych powierzchni

 • nałożyć regularną, grubą warstwę (około 1-2 mm) na powierzchniach przeznaczonych do wytrawiania
 • przewidzieć do 600 g/m2 na pokrycia nieprzemakalne, farby akrylowe, silikonowe, krzemianowe, polimerowe i tynki cienkowarstwowe, a 1 kg/m2 na RPE lub inne
 • pozostawić do całkowitego zmiękczenia i rozpuszczenia powłoki, po ok. 20 - 30 min sprawdzić skuteczność działania szpachelką malarską
 • jeśli warstwa produktu trawiącego była niewystarczająca, wysechł, lub został zbyt wcześnie zeskrobany konieczne będzie ponowne nałożenie preparatu
 • można przedłużyć czasu działania na powłokach trudnych do usunięcia pozostawiając środek na noc lub chroniąc go warstwą zewnętrzną
 • rozpuszczoną farbę usuwać nożem lub szpachlą murarską, dokończyć, jeśli to konieczne metalowym pędzlem żelaznym lub wełną stalową (np. drewniane futryny).
 • oczyszczone powierzchnie spłukać obficie zimną wodą pod niewielkim ciśnieniem lub często przepłukiwaną gąbką
 • przed położeniem nowej farby pozostawić do wyschnięcia
  Usuwanie graffiti jest tym łatwiejsze, im szybciej się je przeprowadzi.
 • żel nakładać na graffiti szerokim pędzlem lub wałkiem - grubość warstwy 1-2 mm i pozostawić do całkowitego rozpuszczenia
 • następnie przecierać powierzchnię środkiem ściernym lub nylonowym pędzlem
 • spłukać gąbką, bieżącą wodą lub pod niewielkim ciśnieniem.
 • w razie potrzeby czynności powtórzyć przedłużając czas działania preparatu
  Mycie narzędzi po pracy:
 • wodą lub środkiem "White Spirit" natychmiast po użyciu
  Zalecenia:
 • praca w temperaturach otoczenia 5 - 35 °C; optymalne działanie przy 20 °C
 • powierzchnie schlapane nie wymagają wytrawienia - wystarczy spłukać je wodą
 • może uszkadzać niektóre tkaniny z materiałów sztucznych
 • na drewnie - lepszy efekt uzyskamy spłukując na końcu alkoholem i przecierając delikatnym papierem ściernym

  CHARAKTERYSTYKA

 • Wygląd zielonkawy przezroczysty żel
  Gęstość 1,05 +/- 0,05 g/cm3
  Temperatura zapłonu powyżej 55°C
  Stosowanie na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
  Sposób nanoszenia          pędzel          wałek          wałek
  Wydajność usuwanie farb: 1 litr preparatu na 1 - 5 m2 zależnie od grubości powłoki
  usuwanie graffiti: 1 litr preparatu na 4 - 8 m2
  Trwałość w opakowaniu zamkniętym - 24 miesiące
  Średni czas działania zależy od temperatury otoczenia i natury pokrycia (grubość, rodzaj farby)
  - 0,5 do 2 godzin dla farb alkidowych i tynków
  - 2 - 5 godzin dla pokryć nieprzepuszczalnych i RPE
  Opakowania 5 i 20 litrów

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA - założyć ubranie ochronne oraz odpowiednie rękawice i okulary ochronne
  - w przypadku kontaktu ze skórą lub z oczami natychmiast przemyć obficie wodą
  - stosować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
  - przed użyciem zapoznać się z "Instrukcją bezpiecznego użytkowania"

  DOKUMENTACJA
  Produkt francuski, kod grupy towarowej "A", atest higieniczny PZH nr HK/B/1603/13/2005, świadectwo zgodności CE, karta techn producenta nr 4044.

  do dz. Chemia Gospodarczado dz. Antygraffiti Zolpan                                                                                 do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl