A  L  U  S  O  L 
kwaśny, pianowy preparat myjący


SKŁAD I WŁASNOŚCI
ALUSOL - ciekły, kwaśny, silnie pieniący preparat do mycia. Zawiera kwas fosforowy, środki powierzchniowo czynne oraz wspomagające mycie, a także inhibitory korozji.
Preparat zwilża i usuwa z mytych powierzchni naloty mineralne - jak wapno, kamień wodny i rdza oraz zanieczyszczenia organiczne: tłuszcze i białko. Działa skutecznie w temperaturze pokojowej. Tworzy stabilną, trwałą pianę dobrze utrzymującą się na płaszczyznach pionowych.
Oferujemy również preparat w wersji proekologicznej - tańszej pod nazwą ALUSOL eko - o własnościach i sposobie stosowania jak dla ALUSOLU.

ZASTOSOWANIE
* mycie kwaśne maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym
* usuwanie kamienia wodnego oraz nalotów rdzy
* mycie ścian, posadzek, glazury
* mycie powierzchni aluminiowych i stali nierdzewnej
* usuwanie przebarwień z owoców i warzyw
* mycie w systemie mechanicznym (wytwornice piany) lub ręcznym

SPOSÓB UŻYCIA
* Mycie wytwornicą piany:
= sporządzić w zbiorniku agregatu 1-5% roztwór wodny preparatu
= powstałą pianą pokryć mytą powierzchnię
= pozostawić na około 20-30 minut w temperaturze pokojowej
= następnie spłukać silnym strumieniem wody do zaniku piany
= po spłukaniu piany uzyskujemy czystą powierzchnię
* Mycie "ręczne":
= sporządzić 1-4 % roztwór wodny preparatu w naczyniu i spienić ręcznie
= dalsze postępowanie - jak wyżej
Ilość użytego preparatu zależy od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni !
Uwaga:
Nie należy łączyć preparatu ze środkami zawierającymi aktywny chlor !
Nie zaleca się mycia metali kolorowych !

DANE TECHNICZNE
Wygląd - jasnobrunatna ciecz
pH 1% roztw. wodn. - 2 (w temp. 20°C)
Gęstość - około 1,35 g/cm³ (w temp. 15°C)
Pienistość - środek pianowy
Kwas fosforowy - powyżej 30
Opakowania - kanistry po 30 kg i 5 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA oznaczenie C - substancja żrąca.
Zagrożenia /R/: R 34 - wywołuje oparzenia
Warunki bezpieczeństwa /S/: S 1/2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zapewnić pomoc lekarską
S 28 - w przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody z mydłem
S 36/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy
S 45 - w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem (jeśli to możliwe pokaż etykietę)

DOKUMENTACJA:
Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, PZH - HŻ-09296/97, ISO 9001:2000.

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) większe ilości - od 150-200 kg , w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl