do strony głównejPREPARATY    CHEMII    PRZEMYSŁOWEJ
mycie,  dezynfekcja,  specjalistyczne


 • Prezentujemy preparaty krajowe i z importu: myjące, czyszczące, dezynfekujące i specjalistyczne dla różnych gałęzi przemysłu - przede wszystkim: spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego, a także maszynowego, elektronicznego, ciężkiego, rafineryjnego i wydobywczego - produkowane w systemie kontroli jakości odpowiadającym ISO 9001, lub zgodnym z tą normą. Służymy doradztwem w zakresie doboru i stosowania preparatów.
  Przez zaznaczenie interesującego nas Działu przeniesiemy się do odpowiedniej sekcji oferty;
  przez zaznaczenie NAZWY interesującego nas preparatu otworzymy kartę techniczną.

 • MYJĄCE
  alkaliczne
  MYJĄCE
  kwaśne
  MYJĄCE
  obojętne
  MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE
  alkaliczne    kwaśne    obojętne
  DEZYNFE-
  KUJĄCE
  SPECJALIS-
  tyczne
  INNE
  higieniczne

    Nazwa Charakterystyka
  Własności
  Stężenie
  robocze [%]
     Ś R O D K I     M Y J Ą C E
     A L K A L I C Z N E
     CLARIN CIP
  alkaliczny
  niepieniący
  silnie alkaliczny
  z NaOH
  Koncentrat o wysokiej aktywności dobrze rozpuszcza białko i wiąże substancje mineralne.
  1 - 3
     CLARIN CIP
  alkaliczny+
  niepieniący
  silnie alkaliczny
  z NaOH
  Koncentrat o wysokiej aktywności z wzmocnionym układem wspomagającym mycie bardzo dobrze rozpuszcza białko i wiąże substancje mineralne.
  0,5 - 2,5
     CLARIN ALK silnie alkaliczny
  z NaOH
  Koncentrat o wysokiej aktywności. Idealnie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia białkowego.
  0,7 - 1
     CLARIN RUS pieniący silnie alkaliczny
  z NaOH
  Koncentrat do usuwania zanieczyszczeń smolistych i przypalenizny.
  1 - 5
     DORIN niepieniący
  silnie alkaliczny
  Aktywny preparat bezchlorowy do mycia w układach CIP.
  0,4 - 0,7
     FR-2 silnie pieniący
  silnie alkaliczny z NaOH
  Do mycia pianowego i ręcznego - usuwa zanieczyszczenia tłuszczowo-białkowe; do posadzek, ścian i komór wędzarniczych.
  pianowe
  1 - 5
  ręczne
  0,2 - 0,4
     FR-3 silnie pieniący
  słabo alkaliczny zNaOH
  Działa odtłuszczająco, usuwa zanieczyszczenia tłuszczowo-białkowe z powierzchni aluminiowych.
  pianowe
  1 - 5
  ręczne
  0,2 - 0,4
     FR-40 silnie pieniący
  z NaOH
  Płyn do mycia pianowego i ręcznego, usuwa mocno przylegające lub zapieczone zanieczyszczenia z tłuszczu białka i skrobi.
  pianowe
  1 - 5
  ręczne
  0,5
     LUXANOL G1 lekko pieniący
  lekko alkaliczny z KOH
  Biodegradowalny, zmywa smary i tłuszcze ze ścian i posadzek - również z tworzyw sztucznych i chemobetonów. Do mycia zewnętrznego urządzeń i powierzchni nie mających kontaktu z żywnością.
  1 - 20
     LUXANOL B1 nisko pieniący
  lekko alkaliczny bez wodorotlenków
  Biodegradowalny - zmywa smary i tłuszcze z posadzek i z karoserii samochodów. Do stosowania w maszynach myjących i myciu ręcznym.
  0,5 - 5
     LUXANOL T2 średnio- lub niskopieniący z NaOH
  Usuwa organiczne oleje i smary, rozpuszcza nagary silnikowe oraz zanieczyszczenia biologiczne. Mycie maszynowe, ręczne i zanurzeniowe. Usuwa "na świeżo" graffiti.
  bieżące - 1-2,5%
  średnie 2,5-10%
     LUXANOL M1 niepieniący
  silnie alkaliczny z NaOH, dodatkami kompleksującymi i antypiennymi
  Gotowy preparat alkaliczny z dodatkami poprawiającymi własności myjące ługu sodowego. Mycie alkaliczne urządzeń i przewodów (także w systemach CIP), myjki mechaniczne butelek i skrzynek.
  2 - 5
     TERMOSOL,
  TERMOSOL-1
  silnie alkaliczne
  pieniący / niepieniący
  z NaOH
  Usuwają naloty tłuszczowe, biełkowe i sadze - m.inn. do mycia komór wędzarniczych. Nie nadają się do aluminium, cyny i cynku.
  2 - 5
     K W A Ś N E
     ALUSOL pianowy z kw. fosforowym
  Do mycia maszyn, urządzeń i pomieszczeń - w tym materiałów z aluminium i stali nierdzewnej. Usuwa zanieczyszczenia tłuszczowe i białkowe oraz kamień wodny i rdzę.
  1 - 5
     ALUSOL-S pianowy
  bez fosforanów
  Do mycia maszyn, urządzeń i pomieszczeń - w tym materiałów z aluminium i stali nierdzewnej.
  1 - 5
     ALUSOL-H pianowy z kwasem solnym i szczawiowym
  Do intensywnego mycia maszyn, urządzeń i pomieszczeń - w tym materiałów ze stali nierdzewnej i z tworzyw sztucznych.
  5 - 10
     ALUSOL-D niskopieniący
  Do mycia urządzeń i zbiorników w przemyśle mleczarskim.
  0,75 - 1
     CLARIN CIP Kwaśny kwaśny
  z kw. azotowym
  Preparat bardzo dobrze usuwa kamień wodny, piwny i mleczny.
  0,7 - 2
     CLARIN K silnie kwaśny
  z kw. azotowym
  Koncentrat o wysokiej aktywności bardzo dobrze usuwa kamień wodny, piwny i mleczny.
  0,5 - 1
     CLARIN RSC pianowy kwaśny
  z kw. fosforowym
  Usuwa kamień wodny i naloty rdzy - do pianowego mycia powierzchni ceramicznych, tworzyw sztucznych (PE, PP, PCW), ze stali nierdzewnej i aluminium
  zanurzeniowe: 0,5 - 1
  pianowe: 2-6
     CLARIN PNS mieszanina kwasów nieorganicznych
  Dzięki specjalnej recepturze składu - zestawowi środków powierzchniowo czynnych preparat wnika do grubszych warstw osadów mineralnych.
  0,5 - 1
     LUXASOL K8 średniopieniący
  z kw. cytrynowym
  Usuwa tłuste osady mineralne i ograniczne, oleje, zwęglone pozostałości zanieczyszczeń. Mycie ręczne, maszynowe, zanurzeniowe.
  bieżące
  1-2,5%
  średnie
  2,5-10%
     LUXASOL KF+ odkamieniacz
  niskopieniący
  kwasy organiczne
  Do usuwania kamienia kotłowego, zgorzeliny i rdzy z systemów wodnych i parowych. Nadaje się do metali kolorowych - bezpieczny w użyciu.
  około 30%
     RADACID niepieniący
  z kw. azotowym
  Do mycia kwaśnego urządzeń w systemach CIP.
  1 - 5
     SOLTANK nisko pieniący
  z kw. fosforowym
  Usuwa zanieczyszczenia mineralne oraz naloty rdzy. Do mycia urządzeń, zbiorników i rurociągów oraz mycia w systemach CIP.
  1 - 5
  CIP 1 - 3
     O B O J Ę T N E
     CLARIN CLIN lekko pieniący
  Uniwersalny w zastosowaniu, intensywnie odtłuszcza, łatwo się wypłukuje, łagodny dla rąk.
  0,3 - 0,5
     CLICK lekko pieniący
  Koncentrat, zawiera środki myjące i powierzchniowo czynne. Do mycia naczyń.
  0,3 - 0,5
     FR - 1 lekko pieniący
  Do mycia ręcznego - o silnych własnościach odtłuszczających. Nadaje się do powierzchni z aluminium i z tworzyw sztucznych.
  0,3 - 0,5
     Ś R O D K I   M Y J Ą C O  -  D E Z Y N F E K U J Ą C E
     A L K A L I C Z N E
     CLARIN CSR pieniący z aktywnym chlorem
  Tworzy trwałą pienę, która usuwa pozostałości poprodukcyjne.
  1 - 5
     CLARIN MD niepieniący z aktywnym chlorem
  Wysoka zdolność zmywająca w połączeniu z działaniem antybakteryjnym, bardzo dobrze wypłukiwany.
  1 - 5
     DISAN słabo alkaliczny
  silnie pieniący z QAV
  Mycie pianowe mechaniczne i ręczne instalacji, pojemników, urządzeń, pomieszczeń - w tym powierzchni z materiałów wrażliwych.
  1,5 - 4
     DISAN niskopieniący słabo alkaliczny
  niskopieniący z QAV
  Mycie mechaniczne i ręczne instalacji, pojemników, urządzeń, pomieszczeń - w tym powierzchni z materiałów wrażliwych. Również do szorowarek.
  1,5 - 4
     SANOL słabo alkaliczny
  silnie pieniący z QAV
  Do mycia pianowego i ręcznego instalacji, pojemników, urządzeń, pomieszczeń.
  odpowiednio
  1,5 - 4
  1 - 5
     TESOL
  silnie pieniący
  z akt. chlorem
  Do mycia powierzchni pionowych i poziomych, zewnętrznych części urządzeń, odtłuszczający i dezynfekujący. Stosowane do powierzchni ze stali, aluminium, mosiądzu, emalii, tworzyw sztucznych.
  1 - 5
     TESOL-A niepieniący
  z akt. chlorem
  Do mycia instalacji i urządzeń - również w systemie CIP, odtłuszczający i dezynfekujący. Mycie stali, aluminium, mosiądzu, emalii, tworzyw sztucznych.
  1 - 5
     TESOL-M niepieniący
  z akt. chlorem
  Płyn do automatycznego mycia i dezynfekcji pojemników w myjkach z automatycznym dozowaniem środka myjącego oraz w systemach CIP.

  0,25 - 1
     K W A Ś N E
     CLARIN M-SEPT niepieniący
  z akt. tlenem
  Wykazuje silne własności odtłuszczające, usuwa kamień osadowy i rdzę.
  1 - 5
     CLARIN M-SEPT
  mycie ręczne
  niepieniący
  z akt. tlenem
  Do mycia ręcznego. Silne własności odtłuszczające, usuwa kamień osadowy i rdzę.
  1 - 5
     DEFOS silnie pieniący
  z QAV i kw. fosforowym
  Pianowy - do mycia i dezynfekcji powierzchni urządzeń, oraz mycia i dezynfekcji pomieszczeń.
  2 - 4
     JODOSOL pieniący
  z jodem
  Do mycia i dezynfekcji powierzchni nie kontaktujących się z żywnością - szczególnie w z-dach mięsnych.
  0,3 - 0,5
     CLARIN M-SEPT PIECZARKARNIA z aktywnym tlenem i kw. fosforowym
  Preparat bakterio- i grzybobójczy do mycia i dezynfekcji w pieczarkarniach .
  1 - 2
     SOLTANK-N niepieniący z QAV
  Płyn do mycia i dezynfekcji w obiegach zamkniętych. Do powierzchni kontaktujących się z żywnością.
  2,0
     SOLTANK OXO nisko pieniący
  z PAA i kw. fosforowym
  Do szybkiego, mycia i dezynfekcji zbiorników i przewodów w niskich temperaturach (5 - 25°C).
  1,5 - 3
     O B O J Ę T N E
     BARSAN-RB lekko pieniący
  z miesz. QAV
  Płyn do pianowego mycia i dezynfekcji ręcznej.
  0,3 - 0,8
     BARSAN-RA niepieniący
  z QAV
  Płyn do mycia i dezynfekcji - w tym w systemach CIP.
  0,1 - 0,25
     SANITEX pieniący
  z QAV
  Płyn myjący ogólnego przeznaczenia zawierający substancje przeciwbakteryjne. Do do mycia powierzchni kontaktujących się z żywnością.
  2 - 5
     Ś R O D K I     D E Z Y N F E K U J Ą C E
     A L K A L I C Z N E
     CHLOROSOL nisko pieniący
  z aktywnym chlorem
  Płyn dezynfekujący dopuszczony do dezynfekcji natryskowej powierzchni kontaktujących się z żywnością lub w systemach CIP.
  0,1 - 3,0
     HYGIASEPTYL SPRAY
  dla przem. spoż.
  lekko alkaliczny
  do zamgławiania
  Płyn dezynfekujący z QAV i alk. izopropylowym, do dezynfekcji metodą mikrodyfuzji (zamgławiania) powietrza i powierzchni urzšdzeń technologicznych i pomieszczeń w produkcji, magazynowaniu i transporcie żywności.
  100
     K W A Ś N E
     MULTILUX BIO przeciwglonowy kwaśny z QAV
  Preparat o własnościach dezynfekujących i konserwujących - hamuje rozwój mikroorganizmów w obiegach wody technicznej jak: pasteryzatory, chłodnice, rurociągi, baseny pod chłodniami.
  0,005
     STERINOX
  CLARIN SPECJAL
  STERINOX DPP 50
  niepieniące:
  z PAA
  z PAA i kw. fosforowym
  Do dezynfekcji urządzeń, zbiorników, rurociągów, butelek, powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat Sterinox DPP 50 do systemów z pomiarem przewodnictwa właściwego zawiera dodatkowo kwas fosforowy.
  odpowiednio:
  0,07-0,7
  0,2-2,4
     O B O J Ę T N E
     BARSAN pianowy
  z QAV
  Neutralny płyn do dezynfekucji pianowej na bazie mieszaniny IV-rzędowych soli amoniowych.
  1 - 1,5
     SURFACLEAN roztw. alkoholowy
  Alkoholowy preparat do natryskowej dezynfekcji powierzchni produkcyjnych kontaktują cych się z żywnością.
  100
     ŚRODKI   SPECJALISTYCZNE
     MODYFIKATORY  DO  WODY    I    ŁUGU
     ANTIFOAM-R lekko alkaliczny
  antypienny dodatek do wody
  Na bazie niejonowych tensydów, zapobiega powstawaniu piany w kapielach wodnych alkalicznych, kwaśnych i obojetnych. M.inn. do oparzelników i sterylizatorów.
  0,005 - 0,02
     ANTIFOAM-S antypienny
  dodatek do wody
  Na bazie silikonów, zapobiega powstawaniu piany w środowisku wodnym.
  0,005 - 0,02
     AUTOCLEAN zmiękczający, antykorozyjny
  dodatek do wody
  Do autoklawów i sterylizatorów - zapobiega odkładaniu się osadów i korozji urządzeń.
  0,05 - 0,25 - 1,0
     MULTILUX 21 wspomagający, antypienny, kwaśny dodatek do ługu
  Posiada własności kompleksujące, dyspergujące i wspomagające mycie. Dodawany do roztworów ługu sodowego np mechanicznych myjkach butelek.
  0,1 - 0,3
     MULTILUX CIP wspomagający i kompleksujący dodatek do ługu sodowego
  Wspomaga własności myjące roztworów NaOH, wiąże węglany powstające w kąpieli myjącej. Można dodawać do 50% roztworów ługu. Stosowanie w myjkach butelek, skrzynek i systemach CIP.
  0,05-0,30
     MULTILUX N kwaśny dodatek kondycjonujący do wody
  Zapobiega osadzaniu się kamienia z wody gorącej (np. w myjce butelek). Neutralizują alkaliczność wody.
  0,001-0,008
     SPECJALISTYCZNE  -  INNE
     BŁĘKIT PATENTOWY barwnik do
  tusz mięsnych
  Płyn do barwienia materiałów szczególnego ryzyka przy rozbiorze tusz mięsnych.
  100%
     HD RED alkaliczny
  czyszczący do pojazdów
  Lekko pieniący płyn do mycia środków transportu oraz innych powierzchni zanieczyszczonych smarami lub olejami. Do mycia zewnętrznego urządzeń i powierzchni nie mających kontaktu z żywnością.
  1 - 5
     CLARIN-LUBRALUX
  LUBRISOL
  smarowanie i czyszczenie transporterów taśmowych
  Preparaty o własnościach czyszczących, antybakteryjnych i smarujących. Nie zawierają mydła. Do transporterów pracujących w różnych warunkach.
  0,05 - 0,40
     INNE   ŚRODKI   HIGIENICZNE
     ABRASIVA neutralny - pH 7
  pasta/mydło BHP
  Środek do mycia i czyszczenia rąk po smarach, olejach, smole, sadzy, tłuszczach, farbach. Cztery w jednym: mydło, pasta BHP, czyściwo i krem. Skuteczny i tani w użyciu !
  100
  mycie 1 ml
     Mydło w płynie do rąk
  Mydło w płynie do rąk i ciała.
  100
     RADISOL mycie i dezynfekcja rąk
  Płyn do mycia rąk z dodatkiem środka przeciwbakteryjnego.
  100
     RADISOL - SR dezynfekcja rąk
  Alkoholowy preparat do higienicznej dezynfekcji rąk.
  100
     TAJFUN alkaliczny
  Środek do czyszczenia instalacji kanalizacyjnych.
  2 - 30
     WC - CLEAN kwaśny
  Płyn do czyszczenia WC z kwasem mineralnym.
  100

  PROCEDURY STOSOWANIA
  preparatów chemicznych
    Przykłady zastosowań preparatów chemicznych: przemysłowych i profesjonalnych, do mycia, czyszczenie, dezynfekcji oraz do celów specjalistycznych.

  DEMI-CHEM PHU, Warszawa
  do str. głównej


  tel/fax 022 - 844-19-31, tel. kom. 0602-786-373, e-mail: biuro@demichem.hg.pl lub demichem@go2.pl