S O L T A N K - O X O
z kwasem nadoctowym - do mycia i dezynfekcji systemów CIP


SKŁAD I WŁASNOŚCI
Ciekły preparat zawierający obok kwasu fosforowego środki myjące i wspomagające, a także kwas nadoctowy.
Preparat wykazuje dobre własności myjące a także podwyższoną stabilność mikrobiologiczną roztworów roboczych w czasie. Ma bardzo słabe własności pieniące i daje się łatwo wypłukiwać.

ZASTOSOWANIE
* mycie w systemie CIP
* w browarach - mycie tanków fermentacyjnych, przewodów, tanków leżakowych i pośredniczących
* szybkie mycie kwaśne w zakładach produkujących napoje i w mleczarniach
* w stężeniach użytkowych nadaje się do mycia stali kwasoodpornej, tworzyw sztucznych - w tym PE, PP, PCV i innych odpornych na kwasy
* w przypadku długotrwałego kontaktu stężonego preparatu ze stalami szlachetnymi podobnie jak przy pracy ze wszystkimi preparatami kwaśnymi trzeba zwracać uwagę na niebezpieczeństwo korozji wżerowej, powstałej wskutek zawartości chlorków w wodzie
Do procesów mycia:
* dwufazowego, gdzie po czyszczeniu alkalicznym i płukaniu konieczne jest krótkotrwałe mycie kwaśne
* jednofazowego mycia kwaśnego, gdy zanieczyszczenia zawierają osady mineralne
* zaleca się używanie preparatu "na zimno" - jego aktywność myjąca mieści się w zakresie temperatur - 5 - 25°C.

SPOSÓB UŻYCIA
* urządzenia przed myciem należy wstępnie wypłukać:
- wodą lub 0,5% wodnym roztworem ługu sodowego w przypadku mycia jednofazowego
- wodą w przypadku mycia dwufazowego
* stosowane najczęściej stężenia 1,5 - 3,0%
* stężenie preparatu może być kontrolowane przez pomiar przewodnictwa
* przy pracy roztworami roboczymi więcej niż 2-3 doby zaleca się kontrolę laboratoryjną stężeń zarówno środka myjącego jak i kwasu nadoctowego
* orientacyjny czas mycia 30 - 90 minut
* temperatura procesu 5 - 25°C
* po zakończeniu mycia przeprowadzić dokładne płukanie wodą o jakości wody pitnej
* jeżeli woda jest niezbyt stabilna pod względem mikrobiologicznym niezbędna będzie dodatkowa dezynfekcja

DANE TECHNICZNE
Wygląd - ruchliwa ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych
Barwa - bezbarwna do jasnożółtej
pH 1% roztw. wodn. - 1,5 - 2,0
Gęstość - około 1,40 g/cm³ (w temp. 20°C)
Kwas fosforowy - powyżej 30%
Kwas nadoctowy - 1 - 2%
Trwałość preparatu - 60 dni

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA oznaczenia: C - substancja żrąca, O - substancja utleniająca
ZAGROŻENIA: R 34 - wywołuje oparzenia
R 37 działa drażniąco na układ oddechowy
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: S 1 / 2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
S 3 - przechowywać w chłodnym miejscu
S 7/9 - przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w pomieszczeniu wentylowanym
S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
S 28 - w przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody z mydłem
S 37/39 - podczas pracy stosować odpowiednie rękawice,ochronę oczu i twarzy
S 38 - w przypadku złej wentylacji założyć odpowiedni sprzęt do oddychania
S 45 - w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem (jeśli to możliwe pokaż etykietę)

DOKUMENTACJA
Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000

Nazwa preparatu
Opakowania
Cena netto
zł/kg

Podatek VAT

Soltank OXO
po 25 kg
na zamówienie

22

Soltank OXO
po 5 kg
na zamówienie

22

UWAGA: preparat przygotowywany jest wyłącznie na zamówienie klientów ! Minimalna ilość zamówienia 100 kg.

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) większe ilości - od 200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl