M U T I L U X    N
dodatek do wody gorącej - zapobiega osadzaniu się kamienia


SKŁAD I WŁASNOŚCI
Kwaśny preparat o własnościach kompleksujących - z kwasem organicznym. Zabezpiecza układy wodne przed osadami mineralnymi. Kwaśny odczyn preparatu neutralizuje - w myjarce butelek - ślady alkaliczności przenoszone do sekcji płukania. Preparat nie zawiera środków powierzchniowo czynnych i wersenianów. Działa już w minimalnym stężeniu.

ZASTOSOWANIE
- szczególnie w sekcji ciepłego płukania myjarki butelek. Występuje tam szczególnie silny efekt osadzania się kamienia, który zapycha dysze spryskujące - obniżając tym samym sprawność płukania.
- w innych obiegach gorącej wody

SPOSÓB UŻYCIA
* Dozowanie automatyczne, ciągłe do sekcji ciepłego płukania w myjarce butelek.
* Stosujemy stężenia preparatu 10 - 80 ppm (tj. 10 - 80 g na 1000 litrów wody) zależnie od twardości i od pH wody.
* Przy wyższych dawkach preparatu należy kontrolować pH kąpieli tak by nie przekroczyło 8 - 9.
* Po każdym okresie pracy dokładnie spłukać urządzenie czystą wodą w celu wymycia zdyspergowanych cząstek mineralnych.

DANE TECHNICZNE
Wygląd - klarowna ciecz z możliwą opalizacją
Barwa - bezbarwna do jasno-słomkowej
pH 1% roztw. wodn. - 2,3 - 2,6 (w temp. 20°C)
Gęstość - 1,10 g/cm³
Zawartość kwasu sulfonowego - 15-30%
Rozpuszczalność w wodzie - nieograniczona
Opakowania po 10 i 30 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA - oznaczenie Xi substancja drażniąca, zawiera żrący kwas organiczny;
ZAGROŻENIA:
R 36/38 - działa drażniąco na skórę i oczy
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: S 1 / 2 - przechowywać w zamknięciu poza zasięgiem dzieci
S 28 - w przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody z mydłem
S 37/39 - nosić odpowiednie rękawice ochronne oraz osłony oczu i twarzy

DOKUMENTACJA
karta charakterystyki MSDS PL

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "C" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) bardzo duże ilości - na koszt dostawcy.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl