T E R M O S O L  -   I
alkaliczny, niskopieniący - do mycia powierzchni silnie zabrudzonych

SKŁAD i WŁASNOŚCI
TERMOSOL-I - silnie alkaliczny roztwór wodorotlenku sodowego, z dodatkami myjącymi i powierzchniowo-czynnymi. Szybko usuwa naloty tłuszczowe, białkowe oraz sadze powstające w komorach wędzarniczych. Ponadto oferujemy preparat w wersji proekologicznej - tańszej pod nazwą TERMOSOL I eko - o własnościach i sposobie stosowania jak dla TERMOSOLU.

ZASTOSOWANIE
* do mycia w przemyśle spożywczym, mięsnym:
  - usuwanie zanieczyszczeń smolistych
  - inżektorowe mycie komór wędzarniczych
  - mycie wózków, kijów wędzarniczych
  - usuwanie przypalonych zanieczyszczeń

SPOSÓB UŻYCIA
* roztwory robocze o stężeniu 1 - 3%
* wstawić wózki do wnętrza komory i zamknąć drzwi
* włączyć program mycia inżektorowego komory
roztwór myjący musi być zassany przez układ inżektorowy komory, mycie odbywa się automatycznie
* podczas mycia nie otwierać drzwi komory
* po myciu dokładnie wypłukać układ inżektorowy komory, ściany komory oraz wszystkie myte powierzchnie
Uwagi:
- nie stosować Termosolu I w postaci koncentratu
- nie należy mieszać preparatu z kwasami

DANE TECHNICZNE
Wygląd - jasnobrązowa klarowna ciecz
Zapach - charakterystyczny dla detergentów
Gęstość - około 1,40 g/cm³ (w temp. 20 °C)
pH 1% roztworu wodnego -  > 13
Zawartość NaOH - 40%
Opakowania po 5 kg i 25 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
oznaczenie C substancja żrąca, przechowywać w temperaturze powyżej +10 °C z dala od preparatów kwaśnych.
ZAGROŻENIA /R/:
R 35 - wywołuje poważne oparzenia
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA /S/:
S 1 / 2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wodą oraz skonsultować się z lekarzem
S 27 - zabrudzoną wilgotną odzież natychmiast zdjąć
S 28 - przy kontakcie ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską
S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice, ochronę oczu i twarzy

DOKUMENTACJA
Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, PZH - HŻ/17010/99, ISO 9001:2000.

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl