F R - 1
neutralny - silnie odtłuszczający


SKŁAD I WŁASNOŚCI
FR - 1 - neutralny koncentrat do mycia ręcznego - wodny roztwór związków powierzchniowo-czynnych oraz substancji pomocniczych. Nie jest agresywny w stosunku do mytych powierzchni.

ZASTOSOWANIE

 • usuwanie zanieczyszczeń tłuszczowych i białkowych z mocno zabrudzonych powierzchni
 • mycie maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym
 • mycie ścian, posadzek, glazury
 • mycie ręczne foremek, pojemników, narzędzi i drobnego sprzętu
 • mycie powierzchni z tworzyw sztucznych, aluminium i stali nierdzewnej

  SPOSÓB UŻYCIA

 • przygotować roztwór roboczy w stężeniu 0,3 - 0,5%
 • nakładać ręcznie na myte powierzchnie lub myć przez zanurzenie w roztworze roboczym
 • po myciu dokładnie spłukać

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - ciecz o barwie zielonej
  pH 1% koncentratu - 7 - 8
  Gęstość - 1,034 g/cm³ (w temp. 20°C)
  Opakowania - butelki 0,9 kg i kanistry po 5 i 20 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  = preparat jest niepalny, przechowywać w temperaturze powyżej +10 °C
  - oznaczenie Xi - substancja drażniąca
  ZAGROŻENIA:
  R 38 - drażniący dla oczu i skóry
  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
  S 28 - w przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody z mydłem
  S 39 - stosować ochronę oczu i twarzy.

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, PZH - HŻ-739/94, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 • do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                                                 do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl