T E S O L - A
niepieniący preparat z aktywnym chlorem

SKŁAD i WŁASNOŚCI
TESOL-A - niepieniący alkaliczny preparat myjąco-dezynfekujący z podchlorynem sodowym. Skuteczny układ myjący: środki powierzchniowo czynne, dyspergujące i kompleksujące, wodorotlenek potasu oraz obecność aktywnego chloru gwarantują pełne działanie czyszczące i bakteriobójcze.
Usuwa tłuszcze i białka, oraz likwiduje przebarwienia mytych powierzchni pochodzące od substancji organicznych. Składniki preparatu odpowiadają normatywom ochrony środowiska.

ZASTOSOWANIE

 • usuwanie zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych
 • mycie i dezynfekcja urządzeń w obiegu zamkniętym - w tym w systemie CIP
 • w natryskowych myjkach opakowań, wózków i inn. w przemyśle spożywczym

  SPOSÓB UŻYCIA

 • przygotować - bezpośrednio przed użyciem - roztwór roboczy o stężeniu 1 - 3%, zależnie od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju mytej powierzchni
 • temperatura roztworu roboczego nie powinna być wyższa niż 50°C
 • po myciu dokładnie spłukać
  Uwaga: preparatu nie należy mieszać z innymi środkami myjącymi, a szczególnie za środkami zawierającymi kwasy !

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - ciecz jasnożółta - słomkowa o ostrym gryzącym zapachu
  Gęstość - 1,30 +/- 5% g/cm³ (20°C)
  pH - około 14
  Podchloryn sodu (aktywny chlor) - powyżej 5%
  Wodorotlenek potasu - powyżej 5 %
  Opakowania po 30 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Przechowywać w miejscu nienasłonecznionym, w temperaturze poniżej +25 °C z dala od preparatów kwaśnych;
  Oznaczenie C - preparat żrący
  Zagrożenia /R/:
  R 31 - w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
  R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  Warunki bezpieczeństwa /S/:
  S 2 - chronić przed dziećmi
  S 3 - przechowywać w chłodnym i nienasłonecznionym miejscu
  S 12 - nie uszczelniać pojemnika
  S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wodą oraz skonsultować się z lekarzem
  S 28 - przy kontakcie ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody
  S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz ochronę oczu i twarzy

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, świadectwo PZH: HŻ-09899/97, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl