C L A R I N    C I P   alkaliczny
myjąco-czyszczący - usuwa białka


SKŁAD i WŁASNOŚCI

Wysoko alkaliczny, niepieniący koncentrat myjący. Zawiera obok ługu sodowego substancje kompleksujące. Nie zawiera chloru i fosforanów. Bardzo dobrze rozpuszcza białko i wiąże substancje mineralne. Nie wymaga domieszek sody kaustycznej do kąpieli myjących
Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta preparat nie wchodzi w materiałową reakcję z wszystkimi rodzajami stosowanych w przemyśle spożywczym stali szlachetnych i tworzyw sztucznych.

ZASTOSOWANIE
W przemyśle spożywczym (zwłaszcza w mleczarstwie, produkcji napojów i środków spożywczych) - do mycia w systemach CIP.

 • Mleczarstwo - mycie cystern, zbiorników, rurociągów, podgrzewaczy, wirówek, wymienników ciepła, mieszalników, zamrażarek, urzšdzeń do napełniania, wyparek w obiegu zamkniętym.
 • Browarnictwo i produkcja napojów - mycie urządzeń w obiegu zamkniętym.
 • Inne - Czyszczenie kanalizacji, kratek spustowych.

  SPOSÓB UŻYCIA

 • stosować w formie roztworu roboczego, z możliwością wielokrotnego użycia, przy systematycznym uzupełnianiu stężenia
 • alkaliczne mycie - roztwór 1 - 3% obj, temperatura 50-80oC, czas mycia 20-40 minut
 • po zastosowaniu preparatu myte powierzchnie spłukać wodą zdatną do picia
 • oznaczanie preparatu w kąpielach myjących:
    - laboratoryjne - 10 ml roztworu do badania dopełnić wodą destylowaną do 100 ml i miareczkować 0,1 n HCl w obecności fenoloftaleiny (5 kropli) do zaniku zabarwienia. Zużycie HCl w cm3 x 0,07 = % obj. CLARIN CIP alkaliczny
    - konduktometryczne, poprzez pomiar przewodnictwa właściwego.

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - przezroczysta ciecz
  Gęstość w temp. 20°C - 1,45 g/cm³
  pH koncentratu > 13 przy 10g/dm3
  Przewodnictwo właściwe - 31,9 mS/cm (1 % obj. roztwór wodny, temp. 20°C)
  Opakowania - kanistry po 5 kg, 10 kg, 30 kg i paletopojermniki po 1400 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  oznaczenie C substancja żrąca
  Zagrożenia /R/:
  R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  Określenia prawidłowego postępowania /S/:
  S 2 - chronić przed dziećmi
  S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wodą oraz skonsultować się z lekarzem
  S 27 - zabrudzone , nasiąknięte preparatem ubranie należy natychmiast zdjąć
  S 28 - w przypadku zabrudzenia skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody
  S 36/37/39 - w trakcie pracy nosić odpowiedni ubiór: rękawice i okulary ochronne / osłonę twarzy
  S 45 - w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeżeli to możliwe, pokaż etykietę)

  Dokumentacja:
  produkt krajowy, grupa asortymentowa "C", świadectwo PZH - HŻ/20591/01, karta charakterystyki MSDS PL.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości przesyłką kurierską ADR na koszt odbiorcy
  b) większe ilości - wysyłka europaletą ADR (500-550 kg netto) na koszt odbiorcy

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl