F R - 4 0
alkaliczny, do usuwania silnie przylegających zanieczyszczeń

SKŁAD - WŁASNOŚCI
FR-40 - stanowi silnie alkaliczny roztwór wodorotlenku sodowego, z dodatkami myjącymi i powierzchniowo-czynnymi. Preparat szybko usuwa naloty tłuszczowe, białkowe, skrobiowe oraz sadze, wytwarza stabilną pianę ułatwiającą usuwanie zanieczyszczeń.

ZASTOSOWANIE
 • usuwanie zanieczyszczeń smolistych, skrobi i tłuszczu,
 • usuwanie przypalonych zanieczyszczeń

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd: ciemnobrązowa, klarowna ciecz
  Zapach: charakterystyczny dla detergentów
  Gęstość w temp. 20oC 1,35 g/cm³
  pH roztwór 1% ~ 13
  pH koncentrat ~ 14
  Opakowania - kanistry po 25 kg
  SPOSÓB UŻYCIA
 • przygotować roztwór roboczy w stężeniu 2 - 5%
 • myte powierzchnie przed naniesieniem piany spłukać wodą
 • nakładać w postaci piany za pomocą urządzenia pianotwórczego
 • po około 20-30 minut czyszczone powierzchnie dokładnie wypłukać wodą
  UWAGA - przechowywać w temperaturze powyżej +10 o C z dala od preparatów kwaśnych.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Oznaczenie: C - substancja żrąca, niepalna
  Zagrożenia /R/:
  R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  Warunki bezpieczeństwa /S/:
  S 1 / 2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci,
  S 24/25 - unikać kontaktu z oczami i skórą
  S 26 - w przypadku kontaktu z oczami zmyć niezwłocznie bieżącą wodą i skontaktować się z lekarzem
  S 27 - zdjąć natychmiast całą zanieczyszczoną odzież
  S 28 - zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską
  S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice, ochronę oczu i twarzy.

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, świadectwo PZH HŻ/08594/01/2003, ISO 9001:2000

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl