WYTWÓRNIA     KONCENTRATÓW
owocowych lub warzywnych


Propozycje ¶rodków chemii przemysłowej wybranych dla wytwórni koncentratów zostały sprawdzone w produkcji koncentratu jabłkowego i pomidorowego - obejmuj± m.inn. :
*   filtr do soku i wyparkę
*   prasę Büchnera
*   pomieszczenia i zewnętrzne czę¶ci urz±dzeń

FILTR DO SOKU I WYPARKA

Etap procesu Rodzaj ¶rodka i warunki procesu
Uwagi
Mycie alkaliczne NaOH 1,0 % + MULTILUX CIP 0,2 %, temp. 40°C
etap I
Mycie neutralne z dezynfekcj± DISAN "niskopieni±cy" - 0,3-0,5 %, 25 - 40°C
etap II
Płukanie wod± - do pH 7
etap III

PRASA BÜCHNERA

Etap procesu Rodzaj ¶rodka i warunki procesu
Uwagi
Mycie alkaliczne NaOH 1 % + MULTILUX CIP - 0,2%
i
DISAN "niskopieni±cy" - 0,2-0,3 %, 75°C
etap I
Płukanie wod± - do pH 7
etap II
Dezynfekcja dezynfekcja: STERINOX - 0,2 % roztwór wodny
etap III
Mycie kwa¶ne SOLTANK - 1-2 % roztwór wodny
stosowanie okresowe

POMIESZCZENIA i URZˇDZENIA
- mycie zewnetrzne

Etap procesu Rodzaj ¶rodka i warunki procesu
Uwagi
Mycie kwa¶ne ALUSOL 1-4 % roztwór wodny
pianowe
Mycie alkaliczne ALGRIN 1-5 % roztwór wodny
lekko pieni±cy

do str. głównej
powrót / procedury


DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax 0-prefiks (22) 844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: demichem@go2.pl  lub demichem@o2.pl